Tarieven

Tarieven

Ook hier beschikbaar in pdf.

Artikel 1-Gebruikerscategorieën

Categorie A: het basistarief is geldig voor:

 • Iedereen die niet valt onder categorie B, C, D

Categorie B: het voordeeltarief is geldig voor:

 • volgende groepen, die gebruik maken van de sportinfrastructuur via een beschikkingsaanvraag van de school of van de instelling:
  • De leerlingen van scholen die gevestigd zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen, voor lessen lichamelijk op- voeding.
  • Een groep personen met een handicap van een erkende instelling voor personen met een handicap.
  • Een groep (bewoners) van een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen of van een rust- en verzorgingstehuis gevestigd op het grondgebied van de stad Antwerpen.
 • volgende verenigingen en activiteiten, via een beschikkingsaanvraag:
  • De stedelijke jeugddienst in functie van de organisatie van een eigen sportaanbod voor Antwerpse jongeren.
  • Door de vzw Antwerpen Studentenstad ondersteunde sportmanifestaties.
  • Door Jespo vzw aangevraagd gebruik
  • Erkende Antwerpse jeugdverenigingen
  • Erkende Antwerpse sportclubs
  • Erkende Vlaamse sportfederaties
  • Door de districten ondersteunde lokale sportmanifestaties
  • Stichting Vlaamse Schoolsport voor de organisatie van sport-promotionele activiteiten voor Antwerpse scholen.
  • De Vlaamse Trainersschool in functie van de organisatie van opleidingen voor trainers.

Categorie C: de gratis toegang is geldig voor:

 • volgende groepen, activiteiten en verenigingen, via een beschikkingsaanvraag
  • De sportmanifestaties die georganiseerd worden door de vzw Antwerpen Sportstad;
  • De sport-promotionele activiteiten die georganiseerd worden door een district van de Stad Antwerpen;

Categorie D: De tarieven voor commercieel gebruik

 • Bedrijven, handelaars en commerciële sportaanbieders.
 • Niet-sportief gebruik: Hiervoor wordt minimaal 4 uur aangerekend. Bijkomende uren worden per begonnen uur volledig aangerekend.
Artikel 2-Tarieven
Cat A

Dag

 

Cat A

Avond + Weekend

Cat B

Dag

 

Cat B

Avond + Weekend

Cat C

Dag

 

Cat C

Avond + Weekend

Cat D

Dag

 

Cat D

Avond + Weekend

Voetbalveld €30/uur €35/uur €20/uur €25/uur gratis gratis €40/uur €45/uur
Korfbalveld €25/uur €30/uur €18/uur €20/uur gratis gratis €32/uur €40/uur
Vergaderruimte €30/uur €30/uur €20/uur €20/uur gratis gratis €50/uur €50/uur
Kantine €30/uur €30/uur €20/uur €20/uur gratis gratis €50/uur €50/uur
Extra kleedkamer €20/uur €20/uur €15/uur €15/uur gratis gratis €50/uur €50/uur
Seizoen tarief wedstrijden €60/match €60/match €50/match €50/match / / / /

 

Aandacht:

 • Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van de in de beschikkingsovereenkomst toegewezen kleedkamers met bijhorende douches. Indien extra kleedkamer nodig, gelieve dit door te geven.
 • Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van verplaatsbare doelen. De gebruikte doelen moeten na gebruik terug op hun plaats gezet worden. Het plaatsen en opbergen van materiaal dient te gebeuren tijdens de periode die ter beschikking werd gesteld.
 • Het gebruik van ballen, paaltjes, kegeltjes, hesjes en ander sportmateriaal is niet inbegrepen in de ter beschikkingstelling. De Vereniging moet hiervoor zelf zorgen.
 • De sportvelden worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld. De verlengingen worden aangerekend per schijf van een uur.
 • verhuurtarieven zijn steeds per veld en per uur
 • seizoen tarief = eenmalig tarief
 • weekendtarief = huur terreinen op zaterdag & zondag
 • avondtarief = in wintertijd* na 17u
 • dagtarief = in volledige zomertijd + in wintertijd* tot 17u

*wintertijd = laatste weekend oktober tot laatste weekend van maart

Artikel 3-Definities

In het kader van deze tarieven worden de volgende begrippen gebruikt:

 • Een Antwerpse school: Een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde school, gevestigd op het grondgebied van de stad Antwerpen, die de meerderheid van haar lessen geeft in een campus gevestigd op het Antwerps grondgebied.
 • Een erkende Antwerpse sportclub: Een sportclub die in het bezit is van een geldige erkenning als Antwerpse sportclub, uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
 • Een erkende Antwerpse jeugdvereniging: Een jeugdvereniging die als vrijwilligersjeugdwerkinitiatief of professionele jeugdwerkorganisatie erkend is door het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
 • Een erkende Vlaamse Sportfederatie: Een sportfederatie die op basis van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector door de Vlaamse regering erkend is als sportfederatie of als organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
 • Een instelling voor personen met een handicap: Een instelling voor mensen met een handicap die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 • Een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen: Een instelling van het OCMW Antwerpen, een Woonzorgcentrum (vroeger rust- en verzorgingstehuis of dienstencentrum) of een Centrum voor Beschut Wonen, gevestigd op het grondgebied van de stad Antwerpen.